Hem

Vår uppgift:
Vår uppgift är att genom lång erfarenhet samt kompetens hjälpa dig med rådgivning i försäkringsfrågor samt kapitalplaceringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet och långsiktighet samt en nära relation till dig som kund.L.P.O.T arbetar oberoende med personförsäkringar och kapitalplaceringar. Vi använder såväl svenska som utländska försäkringsbolag och banker i våra upphandlingar och har god kännedom om varje bolags produkter, premienivåer, servicenivå, administration. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi hjälpa dig fram till en optimal lösning för dina behov av bank och försäkringsprodukter.

Med L.P.O.T får du en resurs som skapar anpassade och kostnadseffektiva lösningar baserade på dina behov och önskemål. En partner som höjer din riskmedvetenhet och ökar din trygghet.

Vi erbjuder bla följande tjänster:
(samt PPM förvaltning se nedanstående texter)

– PPM-Förvaltning rätt byten gynnar tillväxten av pensionskapital.

– Kapitalpension (Obs. kan ej nytecknas from. 2007-02-02) sparande fritt från förmögenhetsskatt samt reavinstskatt.

– Pensionsförsäkringar – ett avdragsgillt sparande fritt från förmögenhetsskatt samt reavinstskatt.

– Kapitalförsäkringar – ett sparande fritt från reavinstskatt.

– Bolån – låna till marknadens bästa ränta.

Aktieindexobligationer: Marknadens främsta kapitalskyddade produkter till 100 % av nomimell belopp.

Placeringar av kapital erbjudes såväl i svenska som utländska bank/försäkringsbolag.