Om oss

Vår uppgift:
Vår uppgift är att genom lång erfarenhet samt kompetens hjälpa dig med rådgivning i försäkringsfrågor samt kapitalplaceringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet och långsiktighet samt en nära relation till dig som kund.

L.P.O.T arbetar oberoende med personförsäkringar och kapitalplaceringar. Vi använder såväl svenska som utländska försäkringsbolag och banker i våra upphandlingar och har god kännedom om varje bolags produkter, premienivåer, servicenivå, administration. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi hjälpa dig fram till en optimal lösning för dina behov av bank och försäkringsprodukter.

Med L.P.O.T får du en resurs som skapar anpassade och kostnadseffektiva lösningar baserade på dina behov och önskemål. En partner som höjer din riskmedvetenhet och ökar din trygghet.

Företaget består f.n. av två försäkringsförmedlare med lång och god erfarenhet av marknaden. Båda som företräder L.P.O.T är av finansinspektionen godkända försäkringsförmedlare samt har genomgått erforderlig utbildning.